Aktuellt

  1. Historicus nya nätsidor öppnades 1.7.2015

Välkommen till Historicus r.f.!


Historicus r.f. är ämnesföreningen för alla svenskspråkiga historiestuderade vid Helsingfors universitet. Föreningen har cirka 100 medlemmar och är en intresseorganisation för studie- och studentpolitiska frågor. Verksamhetsformerna är mångsidiga: möten, föredrag, seminarier, fester, sitsar, exkursioner m.m.

Föreningen grundades år 1962 som ett forum för meningsbyten, olika aktiviteter och skriftlig verksamhet. Trots att mer än 50 år har förflutit sedan dess är föreningen fortfarande livskraftig och bjuder sina medlemmar möjligheter till varierande verksamhet.


                                             Instagram                                            

 

Händelsekalender

31.8 Månadsmöte + gulissits i Dystopin
1.9 Kronos vinkväll
5.9 Öppningskarneval kl14-18
6.9 Stadsgulisorientering
16.9 Gulisintagning på Sveaborg
21.9 Fuksisitsit med Kronos i Alina-salen
26.9 Skördefest
29.9 Månadsmöte
20.10 Bosnien-Herzegovina sits
24. 10 Månadsmöte
4.11 Halloween spökeri
6.11 Svenska dagen – sits
16.11 Månadssits med Kronos
21.11 Månadsmöte
25.11 Cocktailkväll
30.11 Akademiska sångtävlingen
3.12 Historiad
5.12 Fest i nära anknytning till självständigheten
8.12 Månadsmöte + valmöte
10.12 Julfest
11.12 Sillis

  •