Aktuellt

  1. Historicus nya nätsidor öppnades 1.7.2015

Välkommen till Historicus r.f.!


Historicus r.f. är ämnesföreningen för alla svenskspråkiga historiestuderade vid Helsingfors universitet. Föreningen har cirka 100 medlemmar och är en intresseorganisation för studie- och studentpolitiska frågor. Verksamhetsformerna är mångsidiga: möten, föredrag, seminarier, fester, sitsar, exkursioner m.m.

Föreningen grundades år 1962 som ett forum för meningsbyten, olika aktiviteter och skriftlig verksamhet. Trots att mer än 50 år har förflutit sedan dess är föreningen fortfarande livskraftig och bjuder sina medlemmar möjligheter till varierande verksamhet.


                                             Instagram                                            

 

Händelsekalender

18.1 Månadsmöte i Dystopin 
26.1 Styrelseskifte
15.2 Årsmöte
15.2 Mensfest
28.2 Fastlagstisdag
11.3 Historiad
13.3 Månadsmöte
18.3 Årsfest
19.3 Sillis
30.3 Månadssits
7.4 Kaktussits
20.4 Månadsmöte
25.4 Vårsits
29.4 Halarsyjunta
30.4 Vappen
1.5 Första maj – sillis
4.5 Månadsmöte i TS

  •